Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.          Điện thoại: 04 8326249          Fax: 04 8325865          email: vienlao@bvlaobp.org          Website : http://www.bvptw.org          
 
 
TÌM KIẾM :    
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ
ENGLISH
Công Đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2012 – 2015

 

Ban thường vụ Công đoàn:

 

-  Chủ tịch Công đoàn:               Đồng chí Vũ Xuân Phú.

-  Phó Chủ tịch Công đoàn:        Đồng chỉ Chu Minh Nhì.

-  Uỷ viên thường vụ:                 Đồng chí Hoàng Thị Phượng.

 

Uỷ viên BCH:

 

-  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung,

-  Đồng chí Nguyễn Khắc Tráng,

-  Đồng chí Nguyễn Thị Hương,

-  Đồng chí Nguyễn Quang Hòa,

-  Đồng chí Hoàng Thủy,

-  Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh.

 
 

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn:

 

-  Đồng chí Hoàng Thị Phượng, Chủ nhiệm.

-  Đồng chí Trần Xuân Lan (đại diện viên chức)

-  Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nga (đại diện viên chức).

    

Ban Nữ công:

 

-  Đồng chí Hoàng Thị Phượng, Trưởng Ban.

-  Đồng chí Trần Thị Kim Thanh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hương.

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vinh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Trang.

- Đồng chí Hoàng Thị Thanh Tâm, khoa Cấp cứu.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, phòng Điều dưỡng

- Đồng chí Phạm Thị Mai Phương, khoa Ung bướu.

- Đồng chí Lương Thị Huế, khoa Dược.

 

Mạng lưới Công đoàn: 30 tổ công đoàn.

 

CÁC TIN KHÁC:

Các hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014
Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014

A.      Các hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

BCH Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên tuyền giáo dục đến CCVCNLĐ những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Một số vấn đề trong Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Quy tắc ưng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Kế hoạch số 49-KH/BCSĐ ngày 22/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015 (với tiêu chí 3 xây; 3 chống); Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 01/4/2013 của Bộ Y tế về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Các hoạt động giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); mừng Xuân Giáp Ngọ; kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 105 năm ngày sinh BS Phạm Ngọc Thạch được các đoàn viên hưởng ứng tích cực thông qua các hoạt động như: tọa đàm kỷ niệm, tổ chức các hội thi, các buổi nói chuyện chuyên đề, tham quan các di tích lịch sử, thăm các gia đình chính sách, thăm các gia đình khó khăn và các hoạt động VHVN-TDTT tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong CCVCNLĐ, đặc biệt là chị em ở các tổ công đoàn.

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018; Nghị quyết Đại hội đại biểu công chức, viên chức năm 2014 của Bệnh viện. Tuyên truyền sâu rộng trong CCVCNLĐ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của biển, đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc...Tuyên truyền, chỉ đạo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao do địa phương phát động...

2.  Kết quả thực hiện phong trào thi đua trong CCVCNLĐ

Sáu tháng đầu năm 2014, phong trào thi đua trong Bệnh viện đã đạt được những kết quả sau:

Ngay từ đầu năm, BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của Ngành và của Bệnh viện. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền vận động cán bộ đoàn viên đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, thực hiện nếp sống văn minh bệnh viện, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng đơn vị công bằng, dân chủ văn minh. CCVCNLĐ thay đổi trong cách nghĩ và làm, có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành mọi nội quy, quy chế của đơn vị, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, có chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính trong quan hệ giải quyết công việc với người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tác. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được lồng ghép với các phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Văn minh Bệnh viện. Trên cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí để xây dựng phong trào thi đua phù hợp với từng công việc đặc thù của mỗi đơn vị.

Phong trào xây dựng đơn vị văn hóa được đơn vị duy trì. Năm 2013, Bệnh viện được Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình công nhận là “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014). Kết quả đã có 18 cá nhân và 10 tập thể đoạt giải được trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn vào ngày kỷ niệm 57 năm thành lập Bệnh viện (24/6/1957 - 24/6/2014) trang trọng và ý nghĩa.

Các phong trào thi đua của công đoàn Bệnh viện trong 6 tháng qua đã thu hút đông đảo CCVCNLĐ tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả: 14 đoàn viên được tặng Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2013; 28 cá nhân và 08 tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2013. Phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014 của Bệnh viện.

3.  Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên - Tham gia công tác xã hội

3.1 Hội nghị đại biểu công chức, viên chức

BCH Công đoàn đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2014 tại Bệnh viện đảm bảo thời gian quy định, đúng quy trình và đầy đủ các nội dung.

Hội nghị đại biểu CCVC của đơn vị đã tập trung đi sâu việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện gắn với việc thực hiện quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nội dung thực hiện các quy chế nội bộ đã được bàn bạc thảo luận dân chủ, công khai tại Hội nghị đại biểu CCVC. Quyền được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra giám sát của công chức, viên chức, người lao động được đề cao, dân chủ được phát huy. Trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo các đơn vị, của tổ chức công đoàn, của công chức, viên chức, người lao động được xác định rõ ràng. Tại Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cho CCVCNLĐ và phát động, ký kết giao ước thi đua. Ngay từ đầu năm, 100% đoàn viên đăng ký danh hiệu thi đua, 100% tập thể các khoa, phòng, trung tâm đăng ký danh hiệu thi đua các cấp.

3.2 Tham gia công tác xã hội

Bệnh viện và các tổ công đoàn đã tích cực vận động CCVCNLĐ và các nhà hảo tâm tham gia tích cực, đóng góp các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo...với ý thức tự giác cao. Trong dịp tết Nguyên Đán, Công đoàn Bệnh viện phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ đã tổ chức thăm hỏi, phát quà cho người bệnh với trị giá 120 triệu đồng: Quyên góp ủng hộ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn gần 50 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động đoàn viên tham gia Hiến máu nhân đạo với 70 đơn vị máu. Tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ nhà tình nghĩa Điện Biên do Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình phát động với số tiền là 10 triệu đồng.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thông qua các hoạt động thực hiện quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền các cấp, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các đợt sinh hoạt chính trị, cán bộ, đoàn viên đã có nhiều ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tham gia ý kiến xây dựng và kiện toàn bộ máy cấp uỷ. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cũng được công đoàn Bệnh viện quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã có 07 đoàn viên được đề nghị xét kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên.

5. Công tác nữ công

Tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em đến nữ CCVCNLĐ. Phát động, đăng ký và thực hiện  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BCH Công đoàn, Ban nữ công đã tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ bằng hình thức tham quan dã ngoại cho đoàn viên tại khu danh thắng Tây Thiên Mẫu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 105 ngày sinh Anh hùng lao động, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên và cũng là Viện trưởng đầu tiên của Bệnh viện) bằng hình thức tọa đàm với nội dung “Phụ nữ Bệnh viện Phổi Trung ương hướng về cuộc đời và sự nghiệp của Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tấm gương điển hình về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác phòng chống bệnh lao, công tác phục vụ người bệnh và đời sống thường nhật. Buổi tọa đàm đã đem lại ý nghĩa sâu sắc, qua đó đã khơi dậy truyền thống của Bệnh viện đến các đoàn viên trong Bệnh viện.

Tập thể Ban Nữ công Bệnh viện đã vinh dự được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2013”.

6. Công tác khác

            UBKT Công đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện điều lệ CĐ, thực hiện tốt việc kiểm tra quản lý, quản lý tài chính. UBKT hàng năm đều báo cáo không có đơn khiếu nại, tố cáo. Công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra với nội dung kiểm tra việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn của đơn vị, kiểm tra chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của công đoàn,...Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

            Công tác tài chính công đoàn thực hiện đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở. Chỉ đạo các tổ CĐ thu đoàn phí hàng năm, quyết toán kinh phí và triển khai công tác này theo đúng qui định của CĐ cấp trên.  Phân công ủy viên BCH Công đoàn phụ trách tài chính công đoàn. Đảm bảo công tác tài chính chi tiêu đúng qui định, phù hợp tình hình thực tế. Huy động sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn viên, tạo nguồn thu cho hoạt động công đoàn.

B. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014

  •  Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10).
  • Tuyên truyền Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018; Phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Quy tắc ưng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;  
  • Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015 và thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 01/4/2013 của Bộ Y tế về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
  •  Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tại các tổ công đoàn.
  • Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
BCH Công đoàn Bệnh viện Phổi Trung ương!

 
  Gửi thư liên hệ  
  Số 463, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại : 84.4.8326249 * Fax : 84.4.8325.865 * Email :vienlao@bvlaobp.org
Website : http://bvptw.org
Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG